Våra barn lever i en bråttomvärld. Vi tänker vanligtvis inte på hur stressade våra barn kan vara. Yoga kan hjälpa till att motverka barns stress. När barn får lära sig tekniker för avkoppling kan de lättare hantera negativ påverkan. Yoga i tidig ålder är positivt för självkänslan. Yoga bygger även flexibiltet, styrka, koordination och kroppsmedvetenhet. Den förbättrar koncentrationsförmågan och ger en känsla av lugn och avslappning.


För tid och plats se vårt program >>