Botkyrka Gymnastik & Idrottsförening följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19 (Corona). 


corona

2021-08-09

Information från Botkyrka kommun

Den 15 juli anpassades restriktionerna ytterligare, det innebär följande för våra idrottsanläggningar: 
Vi återgår till ordinarie insläpp av besökare och tar bort maxantalet som satts utifrån pandemilagen. Vi öppnar omklädningsrum, duschar och bastur igen.

Fortsatt gäller stor försiktighet

Stanna hemma om du har förkylningssymtom.


2021-01-08

Nya restriktioner ang covid-19

På pressträff fredag 18 december informerade Regeringen om ytterligare skärpta restriktioner för att minska smittspridningen av covid-19.

Utifrån de skärpta restriktionerna har Botkyrka kommun beslutat att alla inomhusanläggningar och lokaler som hyrs ut av kultur- och fritidsförvaltningen stängs för all verksamhet tillsvidare. Beslutet gäller möteslokaler, sporthallar, gymnastiksalar, ishallar, badhus, rackethall och alla typer av lokaler för inomhusidrott såsom kampsport, dans, bordtennis etc.

De nya restriktionerna innebär att all idrottsverksamhet inom Botkyrka Gymnastik och Idrottsförening är inställd till och med 24 januari 2021.

Information om när vi återupptar ordinarie verksamhet annonseras här på hemsidan!


 2020-12-04

Bromsa smittan!

Anhöriga till bekräftat smittade ska hålla sig hemma och inte delta i aktiviteter. Medlemmar som har sjuka hemma, bekräftat smittade eller inte, ska hålla sig hemma tills ALLA är friska. Utsätt inte våra tränare för onödiga risker!

Vi har många smittade i Stockholmsregionen och vi måste hjälpas åt. Har man någon sjuk hemma ska ingen i familjen komma till träningen.

I övrigt gäller tidigare rekommendationer. 


2020-11-26

Vi stänger ner all verksamhet för vuxna under HT 2020.
Detta gäller även Bamsegympa för hela familjen.

Avvaktar sedan vidare beslut. Barn födda 2005 och senare berörs inte.


2020-10-31

Med anledning av den ökade smittspridningen av Covid-19 har Folkhälsomyndigheten i samråd beslutat om skärpta allmänna råd i Stockholms län.

Dessa allmänna råd gäller från idag till och med 19 november. De delar av råden som föreningslivet i synnerhet berörs av är:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Från söndag 1 november återinförs också 50-gränsen vid offentliga sammankomster i länet.

Med hänvisning till de skärpta råden vill kultur- och fritidsförvaltningen informera om att:

 • Botkyrkas badhus och Rackethall stängs tillsvidare för besökare.
  Med undantag för förenings- och skolverksamhet för barn födda innan 2005. Bastuar är stängda på anläggningarna.
 • Allmänhetens åkning i ishallarna ställs in
 • Kommunala idrottsanläggningar och möteslokaler håller fortsatt öppet tillsvidare.
  Anläggningarna har förhöjda städnivåer vilket bland annat innebär att påfyllning av handsprit och tvål görs på toaletter och omklädningsrum inför anläggningarnas öppnade varje dag, samt desinficering av handtag och dörrar in till omklädningsrum samt entréer.
 • Ansvar för att föreningsverksamhet följer de skärpta allmänna råden ligger hos föreningen. Det är verksamhetsutövarens (föreningens) ansvar att göra en riskbedömning och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt.

Kom ombytt till aktivitet och byt om hemma efteråt

Såväl Folkhälsomyndigheten som idrottsförbunden uppmanar till att om möjligt byta om hemma före och efter träning och match och det är en information vi upplever att de allra flesta följer. För vissa utrustningskrävande idrotter är omklädningsrum nödvändiga för verksamheten och då kan de användas.

För nationella frågor kring coronaviruset är det Folkhälsomyndigheten som är kunskapskällan.

Läs mer på länk:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

För mer information om hur Botkyrka kommun jobbar med frågan, se länk:
https://www.botkyrka.se/coronaviruset


Skydda dig och andra från smittspridning

groda handtvatt
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan, förskolan eller gympan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Tvätta händer.Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.


Har du frågor om Covid-19)?
Då kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Läs mer om Corona-virus på Folkhälsomyndigheten eller på 1177.