Program Barn och Ungdom VT 2021

Borgskolans Gymnastiksal Hallunda

Tisdag:

Barngympa 8-9 år 17:00-18:00 

Ungdomsgympa 10 år och uppåt 18:00-20:00 

Onsdag:

Parkour 10 år och uppåt 18:00- 20:00 

Torsdag:

Bamsegympa 3-5 år 17:00-18:00 

Barngympa 6-7 år 18:00-19:00 

Lördag:

Bamsegympa för hela familjen 10:00-11:00 OBS! Vilande tills vidare

Bamsegympa 4-5 år 11:15-12:15 OBS! Tiden

 

OBS! All träning för vuxna inställd tills vidare.


Med reservation för eventuella ändringar.

INFORMATION: Eivor Nyberg: 530 280 15

AVGIFTER vt 2021 >>