Våra grupper är främst nivåanpassade. Det betyder att vi ser till att gymnasterna placeras i en grupp som är i samma nivå som de själva.

Alla våra grupper välkomnar nybörjare och våra tränare hjälper gymnasterna tillrätta.


Vad är Barngympa?

Barngympa

  • ger en grundläggande motorikträning och vänder sig till barn 3-12 år.
  • är allsidig, varierande, lekfull och utgår från barnens individuella förutsättningar.
  • skapar förutsättningar för ett aktivt liv och fysisk, social och mental utveckling.
  • är inte bara en resurs för samhället, utan också grunden för all form av träning och verksamhet.
  • bäddar för ett livslångt intresse

I barngymnastiken får barnen leka, använda redskap och röra sig till musik.

Bamsegympa finns för de allra yngsta.

vad ar barngympa

vad ar barngympa 1