Parkour

Parkour går ut på att ta sig så snabbt, effektivt och smidigt som möjligt förbi olika typer av hinder. Varje hinder ses som en möjlighet att utveckla sin fysiska och psykiska kapacitet genom träning, för att överkomma allt svårare hinder. Parkour utövas såväl inom- som utomhus – bara fantasin sätter gränser för vilka hinder och banor som ni kan skapa utifrån era förutsättningar.

Läs mer om Parkour på Gymnastikförbundet Östs hemsida.


För tid och plats se vårt program >>